Praca hydraulika

Hydraulik (monter instalacji sanitarnych) zajmuje się generalnie instalacjami wodno-kanalizacyjnymi. Są to nie tylko instalacje znajdujące się w domach i mieszkaniach ale także: instalacje centralnego ogrzewania, systemy solarne, stacje uzdatniania wody, przydomowe oczyszczalnie ścieków i szamb, instalacje przeciwpożarowe itd. Niekiedy hydraulicy zajmują się również robotami ogólnobudowlanymi, a nawet remontami. Wszystko to wynika z nieustannego rozszerzania zakresu oferowanych przez nich usług.

Hydraulik zajmuje się najczęściej naprawą drobnych problemów – cieknących kranów i toalet, zapchanych syfonów czy uszkodzonych baterii. W wielu przypadkach potrafi także wykonać instalacje bojlerów i grzejników, które znajdują się w każdym domu. W sytuacji gdy instalacja grzewcza jest napełniona wymienia grzejnik na nowy. Ponadto do obowiązków hydraulika zalicza się tzw. biały montaż – instalacje brodzików, toalet, kabin prysznicowych i innych urządzeń sanitarnych, które obecne są w każdej łazience.